Hur kan vi hjälpa dig?

Kundservice

Vi på kundservice står redo att hjälpa dig.

Ring oss på tel: 0771-41 01 00 eller skriv till: kundservice@stockholmgas.se
Vi har öppet måndag-fredag kl 08-17.

Ska du flytta?

Kontakta kundservice minst 30 dagar innan flytt så ser vi till att fakturorna blir rätt från början i samband med flytten. Se även avtalsvillkor.

Det vi behöver veta är:
• Namn
• Telefonnummer
• Personnummer alternativt organisationsnummer
• Datum för flytt
• Adress till bostaden eller lokalen med gas
• Skatteverkets lägenhetsnummer
• Om du flyttar ut, gärna namn på den/de som har kommer flytta in

Inom ca 14 dagar efter avflyttsdatumet.

Fakturafrågor

Fakturafrågor besvaras av vår kundservice. Ring eller skicka e-post så svarar vi så fort vi kan. Tel: 0771-41 01 00 (mån-fred, 8-17) E-post: kundservice@stockholmgas.se

Ja, det går utmärkt. Du tecknar autogiro direkt via inloggning på din internetbank. Vi rekommenderar då även att du väljer att få din faktura via e-post istället för på papper. Så här gör du: Logga in på din internetbank och sök efter Autogiro under Betala, Tjänster eller motsvarande. Välj Lägg till företag, Teckna nytt autogiro eller motsvarande. Ange mottagare Stockholm Gas AB alternativt bankgiro 5655-6806. Du behöver därefter fylla i tre fält:

  • Det bankkonto du vill att pengarna ska dras ifrån.
  • Ditt kundnummer (här kan rubriken vara Kundnummer, Betalnummer eller liknande). Kundnumret finner du på din faktura.
  • Din e-postadress, för att faktura skall skickas till din e-postadress i stället för i brevlådan.

Markera att du godkänner villkoren och klicka att du godkänner. Observera: Det skickas ingen bekräftelse på att autogiro startat.

Ja, det går bra att betala med e-faktura. Kontakta din internetbank och välj Stockholm Gas.

Om du är ansluten till Kivra får du automatiskt din faktura i din digitala brevlåda.

Anstånd innebär att du skjuter upp förfallodatumet på din faktura med 30 dagar.

För att få anstånd behöver dom två senaste fakturorna blivit betalda i tid, samt att du meddelar kundservice i god tid att du behöver anstånd på din faktura.

Har du pappersfaktura, Kivra eller e-postfaktura behöver du meddela kundservice att du vill ha anstånd senaste fem dagar innan förfallodatumet på din faktura. Om du har autogiro eller e-faktura behöver du meddela ditt anstånd senast sju dagar innan förfallodatumet.

Näringsidkare har krav på delbetalning på 10% vid anstånd.  Delbetalningen på 10% betalas senast på förfallodagen av fakturan man begär anstånd på. Resterande belopp betalas 30 dagar efter ordinarie förfallodatum.

Viktigt att veta är att det inte skickas ut någon ny faktura med det nya förfallodatumet.

Produkter

Biogas är en förnybar, icke-fossil energikälla. Det kol som finns i biogasen härstammar från luftens koldioxid och finns naturligt i växterna via fotosyntesen. Den koldioxid som bildas när biogasen förbränns bidrar därför inte till växthuseffekten.

Biogas står för 80% av innehållet i nätet och vår biogas kommer från stockholmarnas matavfall och avloppsslam, övriga Sverige samt Danmark.

Den flytande naturgasen (LNG) som hämtas för vår räkning från terminalen i Rotterdam fraktas till terminalen i Nynäshamn och där lastas den av i en stor cistern och blandas med den gas som redan finns där i. Därefter lastas gasen på lastbil och levereras till inmatningsstationen i Högdalen.

Vi har varit tydliga med vår leverantör att vi inte vill köpa rysk gas och våra inköp är därför kontraktsmässigt kopplade mot terminalen i Rotterdam. Till Rotterdam kommer den flytande naturgasen från flera delar av världen. De största leverantörerna till Rotterdam är från Mellanöstern, Nordafrika och USA.

Både i Rotterdam och i terminalen i Nynäshamn blandas gas med många olika ursprung och vi kan inte säga hur den fysiska fördelningen av molekylerna som når vårt gasnät ser ut. Beroende på hur andra köpare och säljares avtal ser ut som levererar och hämtar LNG i Nynäshamn så förändras ursprunget av gasmolekylerna inne i cisternen. Vi är en liten aktör på marknaden och vår gas blandas med andra aktörers inköp i cisternen i Nynäshamn. Det gör att vi inte har full spårbarhet och vi kan inte utesluta rysk gas i gasnätet, men med 80% biogas i vårt gasnät och tillsammans med Rysslands minskande del av den globala LNG-marknaden är andelen ryska molekyler i gasnätet troligen låg.

Biogas står för 80% av innehållet i nätet och vår biogas kommer från stockholmarnas matavfall och avloppsslam, övriga Sverige och Danmark.

Naturgas används till matlagning på gasspis och annan matlagningsutrustning i hushåll och restauranger. Det används även till uppvärmning av bostäder och fastigheter, som fordonsbränsle, inom sjöfarten för att ersätta tjockolja och inom industrin för att ersätta olja och gasol. Naturgas kan även användas till produktion av kraftvärme.

Stadsgas är benämningen av den gaskvalitet som distribueras i nätområdet stadsgasnätet (ZST).

Gaskvaliteten består av en blandning av metan (53–55%) och luft (45–47%).

Metanet kan komma från både biogas och naturgas. Stockholm Gas distribuerar biogas och naturgas.

Vår biogas kommer från stockholmarnas matavfall och avloppsslam, övriga Sverige och Danmark.

Gasmarknaden fungerar precis som elmarknaden. Som elkund kan du till exempel köpa vindkraft av din leverantör som säkrar att de upphandlar vindkraft, men det går inte att spåra exakt vilket energislag som faktiskt kommer fram till dig som slutkund. 

Samma sak gäller på gasmarknaden. Den flytande naturgasen (LNG) köps och säljs på en öppen världsmarknad och levereras in i stora cisterner som ligger i hamnarna. Där kan alla aktörer som handlar med gas på marknaden leverera och hämta gas för vidare transport till slutkunder. I cisternerna blandas gas från olika delar av världen. Det går att likna med ett stort badkar där du fyller på med olika typer av vatten. När du tappar ut en mängd vatten får du en blandning av alla, det går inte att särskilja vilken typ av vatten och vilket ursprung det har.

Vi efterfrågar alltid ursprungsmärkning på all gas. Vår flytande LNG var fram till 2020 ursprungsmärkt från Norge. Marknaden har därefter inte kunnat erbjuda detta. LNG:n som hämtas för vår räkning från terminalen i Rotterdam fraktas till terminalen i Nynäshamn och där lastas den av i en stor cistern och blandas med den gas som redan finns där i. Därefter lastas gasen på lastbil och levereras till vår inmatningsstation i Högdalen.

Vi är tydliga mot vår leverantör att vi inte vill köpa rysk gas och våra inköp är därför kontraktsmässigt kopplade mot terminalen i Rotterdam. Beroende på hur andra köpare och säljares avtal ser ut som levererar och hämtar LNG i Nynäshamn så förändras ursprunget av gasmolekylerna inne i cisternen. Vi är en liten aktör på marknaden och vår gas blandas med andra aktörers inköp i cisternen i Nynäshamn. Det gör att vi inte har full spårbarhet avseende LNG och naturgas.

Däremot är biogasen spårbar och vi har ca 80% biogas som kommer från Stockholm, övriga Sverige och Danmark i gasnätet idag och inom några år vill vi ha 100% biogas.

Praktiska frågor

När det är dags att byta ut din gasspis mot en ny är det några saker du måste tänka på. Det första du måste veta är om du är ansluten till stadsgasnätet (ZST) eller till fordonsgasnätet (ZFO). Information om vilket gasnät du är ansluten till hittar du på din avtalsbekräftelse och på din gasfaktura. Kontakta kundservice om du är osäker.

Stadsgasnätet (ZST) I Stockholm har vi stadsgas som skiljer sig från naturgasen. Därför är det viktigt att du väljer en spis som är anpassad och godkänd för stadsgas. Vår stadsgas benämns 1a eller 1e och dysor/munstycken i spisens brännare ska vara märkta G110 eller G150.1 
Fordonsgasnätet (ZFO) I Hammarby Sjöstad har vi biogas som levereras i fordonsgasnätet. Här är det viktigt att du väljer en gasspis som är anpassad för naturgas/biogas. Naturgas/biogas benämns 2h och dysor/munstycken i spisens brännare ska vara märkta G20. Informationen vad spisen du funderar på att köpa är godkänd för hittar du på spisens märkningskylt.

Bor du i Stockholm med omnejd så är du ansluten till gasnätet i Stockholm.

Stadsgasnätet (ZST) I Stockholm har vi stadsgas som skiljer sig från naturgasen. Därför är det viktigt att du väljer en spis som är
anpassad och godkänd för stadsgas. Vår stadsgas benämns 1a eller 1e och dysor/munstycken i spisens brännare ska vara märkta
G110 eller G150.1

Fordonsgasnätet (ZFO) I Hammarby Sjöstad har vi biogas som levereras i fordonsgasnätet. Här är det viktigt att du väljer en
gasspis som är anpassad för naturgas/biogas. Naturgas/biogas benämns 2h och dysor/munstycken i spisens brännare ska vara märkta
G20. Informationen vad spisen du funderar på att köpa är godkänd för hittar du på spisens märkningskylt.

Du kan även hitta information på din faktura eller genom att skriva in din adress i sökfunktionen.

De flesta vitvarutillverkare erbjuder moderna och snygga gasspisar i olika prisklasser. Ofta kombineras gasspis med elugn. Bästa tipset är att kontakta din närmaste vitvarubutik. När du köper ny gasspis är det viktigt att du ser till att spisens munstycken är avsedd för stadsgas eller biogas/naturgas och att installationen utförs av en auktoriserad gasinstallatör.

Vi har också samlat information om gasprodukter från flera leverantörer.
Hitta en gasprodukt som passar dig.

Stockholm Gas leverar ledningsburen biogas och naturgas till dig via nätbolaget Gasnätet Stockholms gasnät. 

1. Vädra. Gas är lättare än luft och vädras enkelt ut. Ring en installatör om lukten återkommer eller om du är orolig. Mer information finns här.

2. Kraftig gaslukt? Ring 0771-41 01 00 till Felanmälan Jouren har öppet dygnet runt! Vid akut fara ring 112.

Gasen fungerar som vanligt även vid strömavbrott. Vissa gasspisar har dock en elektrisk tändning
av lågan som inte kommer fungera vid strömavbrott. Använd då en vanlig tändare istället.

Auktorisationen ges ut av branschföreningen Energigas Sverige och gäller i tre år då den ska förnyas. I föreningens stadgar för behörigheten anges krav på kompetens, erfarenhet och även ansvarsförsäkring.

Kontrollera på Energigas Sveriges hemsida, att det företag du anlitar är
auktoriserat. Där finns samtliga auktoriserade installatörer i Sverige som innehar en aktuell auktorisation. Auktoriserade gasinstallatörer.

Det är en omvandlingsfaktor från mätarens förbrukningsvärden i kubikmeter (m3) till normalkubikmeter (Nm3).

Exempel: Omvandlingsfaktor 0, 9490. Uträknad månadsförbrukning genom differensberäkning av mätarställningar vid respektive månadsskiften 1000 m3. Det ger 1000 x0,9490 = 949 Nm3.

Om du bestämmer dig för att köpa en gasvarnare skall du vända dig till din leverantör för monteringsanvisningar.

Om en anhörig går bort är det viktigt att meddela detta till oss.

Kontraktet kan stå kvar på den avlidne, men då ska det läggas till en c/o adress till dödsboinnehavaren. Alternativt att kontraktet skrivs över till dödsboinnehavaren. Det är för att det måste vara ett aktivt kontrakt tills lägenheten är såld eller hyreskontraktet är avslutat. Detta då det ur ett säkerhetsperspektiv ska stå någon på kontraktet tills att nästa person flyttar in. När lägenheten är såld så har dödsboinnehavare ansvar att meddela kundservice vilket datum som är slutdatumet på kontraktet, lika så gäller vid en hyresrätt. Informationen om slutdatum måste meddelas till kundservice senast sju dagar innan lägenhetskontraktet är avslutat.

Saknas det tillgångar i dödsboet måste kundservice få in en dödsboanmälan, vilket man kan begära ut från skatteverket. Detta bör ske inom två månader från dödsfallet. Bifoga en kopia av dödsboanmälan när du skickar en begäran till kundservice om att skriva av skulderna.

Tilläggsprodukter

Ja, det spännande produkter på marknaden idag. Vad sägs t ex om gasburen infravärme som du kan installera på din balkong om du har gas i din lägenhet? Eller en mysig öppen gasbrasa i sovrummet?

Om du har gas till din lägenhet eller till din verksamhet kan du installera gasburen infravärme. Det är viktigt att du kontaktar en auktoriserad gasinstallatör som ser till att utrustningen installeras på ett korrekt och säkert sätt.

Skatteregler

Sedan tisdag den 7 mars 2023 är biogas som köps av företag inte längre skattebefriat för företagskunder i Sverige. För mer information om skattefrågor, vänligen kontakta Skatteverket.

Biogas som används av hushåll och privatkunder är fortsatt skattebefriat. 

Priser & avtal

Privatkund: Här hittar du all information om priser & avtal.

Företagskund: Kontakta Sebastian Degerfält
Telefon: 076-666 10 63
E-post: sales@stockholmgas.se