Konsumenträtt

För att vi ska bli så bra som möjligt är det viktigt att du talar om för oss om du inte är nöjd. Du behöver inte vara så formell, det viktigaste är att du ger oss möjlighet att rätta till eventuella fel så snabbt som möjligt.

Kundservice
I första hand ska du kontakta vår kundservice och framföra dina synpunkter eller ditt klagomål. Skicka ett e-postmeddelande till oss.

Kundombudsmannen
Skulle du inte vara nöjd med den slutliga lösning du blivit erbjuden av vår kundservice är du välkommen att kontakta Kundombudsmannen. Där kan du få hjälp att få lösningen av ditt ärende prövad. Kundombudsmannen tar gärna emot dina synpunkter på Stockholm Gas och den service du fått.

Rådgivning och tvistlösning: Du kan också få hjälp och rådgivning hos andra än Stockholm Gas, till exempel:

 • Energimarknadnivå
  Hos Konsumenternas energimarknadsbyrå, som är en självständig byrå för konsumenter, kan du få råd samt vägledning i frågor som rör gasmarknaden.
 • Kommunala konsumentvägledare
  Hos konsumentvägledaren i din kommun kan du få stöd vid klagomål eller om du råkat i tvist med ett företag.
 • Allmänna reklamationsnämnden (ARN)
  ARN är en statlig myndighet som prövar tvister mellan näringsidkare och konsument.
 • Energimarknadsinspektionen (EI)
  EI är tillsynsmyndigheten för gasmarknaden, som du kan kontakta om du synpunkter och klagomål bl a gällande gastariffer, anslutningsavgifter och leveranskvalitet i gasnätet.
 • Domstol
  Du kan också låta pröva en eventuell tvist i allmän domstol (tingsrätt). Du bör dock först ta kontakt med ett ombud, till exempel en advokat, som kan bedöma ditt ärende.
 • Dina rättigheter som konsument
  Dina rättigheter finns angivna i Allmänna avtalsvillkor