Biogas

Biogas ingår i jordens naturliga kretslopp och är en förnybar, fossilfri energikälla. Biogas bildas när organiskt material, till exempel matavfall, slam från avloppsreningsverk, gödsel och restprodukter från jordbruket bryts ner i syrefri miljö.

Biogasens fördelar

  • Biogas ger mycket energi och har en minimal miljöpåverkan.
  • Biogasen är en förnybar energikälla och kan ersätta olja och kol.
  • Vid förbränning bidrar den inte till nettoutsläppet av koldioxid.
  • När biogasen används för att ersätta fossila drivmedel minskar koldioxidutsläppen med upp till 90%.
  • Biogas som drivmedel ger lägsta utsläppet av koldioxid, partiklar och kväveoxider jämfört med alla drivmedel som finns på marknaden idag.
  • Biogasen hjälper till att nå Sveriges klimat– och energimål.

Nyfiken på om ditt hushåll kan få gas?

 

Kan jag få gas?